Aktualności
Uroczyste otwarcie Klubu „Seniora"

11 stycznia odbyło się uroczyste otwarcie nowego miejsca spotkań dla osób dojrzałych poszukujących atrakcyjnych forma spędzania wolnego czasu – Klubu „Senior+”. Klub umiejscowiony jest przy ulicy Parafialnej 2. Stworzenie tego miejsca było możliwe dzięki środkom otrzymanym z budżetu państw w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”, Edukacja 2017. Zainwestowano ponad 180 tysięcy zł. aby stworzyć komfortowe warunki oraz wyposażyć sale Klubu w potrzebny sprzęt. Klub jest miejscem spotkań dla seniorów, którzy chcą ciekawie i aktywnie spędzać czas w towarzystwie rówieśników, poszerzać swoje horyzonty dzięki planowanym zajęciom i warsztatom oraz zadbać o zdrowie i sprawność fizyczną.

Uroczystość otwarcia była okazja do spotkania się przedstawicieli instytucji działających na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Strzelce Opolskie, aby docenić inicjatywę na rzecz osób starszych z regionu. Odbyły się wystąpienia zaproszonych gości takich jak: Burmistrz Strzelec Opolskich Pan Tadeusz Goc, Kierownik OPS Pani Marii Klimowicz i innych. Wśród zaproszonych gości była również Pani Kierownik Centrum Integracji Społecznej, Pani Bożenna Obrusznik. CIS jako instytucja również działa mając na celu stwarzanie alternatywy na mapie gminnych instytucji zajmujących się pomocą społeczną i zatrudnieniem jednocześnie współpracując z tymi instytucjami na rzecz klientów. Uroczystość wzbogacił występ Zespołu Teatralnego „Faska” z Piotrówki, który w humorystyczny sposób odnosił sie do idei spotkania, poznania i wzajemnego porozumienia, które w zapewne będą przyświecały Klubowi „Senior+”.

Klubowi „Senior+” jako Centrum Integracji Społecznej życzymy prężnego rozwoju i wielu zadowolonych korzystających.

      
                                                                                        


W dniu 2 sierpnia w Centrum Integracji Społecznej odbyło się ognisko integracyjne dla uczestników CIS i ich rodzin. Spotkanie uatrakcyjniły wspólne zabawy dla dzieci i dorosłych, które przyczyniły się do poznania w praktyce aktywnych i wartościowych form spędzania czasu wolnego w gronie rodziny i przyjaciół.
Ognisko było drugą częścią projektu „Opolskie tradycje”, który jest współfinansowany z budżetu Gminy Strzelce Opolskie w ramach zadania publicznego p.n. „Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka”.

  

Uczestnicy Centrum Integracji Społecznej z rodzinami 18 czerwca udali się do Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu Bierkowicach.

Wycieczkę rozpoczęliśmy od warsztatów zorganizowanych przez Muzeum pn: „Ginące zawody dawne rzemiosła – garncarstwo”, które w przystępny sposób dostarczyły wiedzy na temat tradycyjnych form wytwarzania naczyń na kole garncarskim.
Zwiedzając muzeum można było zobaczyć budynki użyteczności publicznej takie jak: kościół, szkoła, wieża, karczma, kuźnia oraz wolnostojące domy i narzędzia rolnicze z XVIII i XIX wieku.
Następnie uczestnicy wycieczki pojechali na obiad do restauracji „Bida” w Opolu – Wrzoskach, która swoim klimatem nawiązuje do opolskiej chaty.
Dzięki wycieczce uczestnicy zwiększyli wiedzę o sposobach aktywnego spędzania czasu wolnego, poznali zasady zachowania się w miejscach kultury, pobudzili wyobraźnię oraz wzmocnili więzi rodzinne i społeczne.
Projekt „Opolskie tradycje” jest współfinansowany z budżetu Gminy Strzelce Opolskie w ramach zadania publicznego p.n. „Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka”.                                        Uczestnicy Centrum Integracji Społecznej serdecznie dziękują władzom Gminy za umożliwienie przeżycia niezapomnianej przygody!                                       

Strzeleckie Targi Wiosenne Strzeleckie Targi Wiosenne,na których Centrum Integracji Społecznej zaprezentowało
swoją wiosenno – letnią ofertę.
Dziękujemy władzom miasta za umożliwienie pokazania naszych wyrobów
mieszkańcom Strzelec Opolskich. 

 
Centrum Integracji Społecznej
 tel. (077) 463 91 32 biuro CIS
 e-mail: cis-strzelce@wp.pl